(+66) 2-642-7224

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เอสเอ็นวี คอนซัลท์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านโครงการ Loyalty Program และบริการด้านการตลาดอื่นๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และได้ขยายบริการให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบอะนาล็อคแบบดั้งเดิมและการตลาดด้านดิจิตอลที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ทางบริษัทยังได้ขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการด้านการตลาดอื่นๆ เช่น การจัดหาพนักงานด้านการขายและการตลาด การจัดหาของรางวัลต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี เป็นการพิสูจน์ถึงระดับคุณภาพและบริการของบริษัทที่ได้มาตรฐานที่บริษัทจะคงไว้ตลอดไป