(+66) 2-642-7224

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสเอ็นวี คอนซัลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและอื่นๆ ให้ความเคารพต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าของบริษัทตลอดจนบุคคลที่ใช้บริการด้านต่างๆ ของบริษัทและเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของทุกท่าน ซึ่งจุดมุ่งหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีขึ้นให้ท่านทราบถึงลักษณะข้อมูลที่เราอาจจัดเก็บ การนำไปใช้งานหรือส่งต่อข้อมูลให้องค์กรอื่นๆ นำไปใช้ โดยนโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพทางการตลาดและเทคโนโลยีซึ่งบริษัทอาจนำมาใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้การที่ท่านได้เข้าใช้บริการด้านต่างๆ ของบริษัททั้งบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์และมือถือ ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทเก็บข้อมูลอะไร แล้วอาจนำไปใช้ในลักษณะใด

 

ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวด้านต่างๆ ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือจากการโทรหาโดยพนักงานของเราดังต่อไปนี้

  1. ชื่อและนามสกุลของท่าน
  2. ที่อยู่ ที่สามารถใช้ติดต่อท่านได้
  3. อีเมล์ต่างๆ ของท่าน
  4. เบอร์โทรศัพท์ของท่าน
  5. ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัท
  6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมทางการตลาดที่บริษัทหรือลูกค้าของบริษัทดำเนินอยู่

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บจากท่านรวมกับข้อมูลอื่นๆ ทั้งของบริษัทเองหรือจากแหล่งอื่น เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมด้านการตลาดของบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทอาจนำข้อมูลที่ได้รวมดังกล่าวทั้งหมดไปใช้เพื่อ

  1. ตอบสนองความต้องการและคำขอจากท่าน ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท
  2. นำเสนอข้อเสนอพิเศษและโฆษณา ผ่านทางการสื่อสารและสื่อรูปแบบต่างๆ ให้กับท่าน
  3. ทำการติดต่อตัวท่านเพื่อแจ้งข้อมูลรวมทั้งเนื้อหาและข้อพิเศษต่างๆ ทั้งของทางบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท ตลอดจนคู่ค้าทางการตลาดและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่ 3 อื่นใดที่อาจมี
  4. ทำการติดต่อท่านเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือประมวลผลและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท ตลอดจนแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจของบริษัทรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการให้บริการรวมถึงความปลอดภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5.นำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริษัทในเครือหรือลูกค้าของบริษัททำการติดต่อท่านเพื่อนำเสนอข้อเสนอพิเศษและโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับท่าน

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัว

บริษัทหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ดำเนินการแทนบริษัทอาจใช้คุ๊กกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้คุ๊กกี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่อาจถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจใช้คุ๊กกี้หรือเทคโนโลยีลักษณะคล้ายคลึงอื่นๆ ทั้งของบริษัทเองหรือบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเช่น ประเภทของเว็บเบาวเซอร์ ระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อทั้งการวิเคราะห์และจดจำตัวท่านและการใช้งานของท่านและเพื่อการปรับเปลี่ยนบริการเว็บไซต์ด้านต่างๆ เหมาะสมกับการใช้งานและความสนใจของท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านปฎิเสธในการจัดเก็บข้อมูลคุ๊กกี้ดังกล่าว อาจทำให้ท่านใช้งานบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์มิได้ ทั้งนี้บริษัทอาจนำข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ด้านการซ่อมบำรุงระบบ ด้านการปรับปรุงการบริการ ด้านการตลาด หรือเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ

 

การปกป้องข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเสมอ โดยบริษัทใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม แม้จะมีระบบป้องกันดังกล่าว ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะประกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อาจเป็นไปได้ แต่ทางบริษัทจะดำเนินการปกป้องข้อมูลของท่านให้อย่างดีที่สุด

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของบริษัทตลอดจนแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์และมือถือ อาจมีลิ้งค์หรือข้อมูลการเชื่อมต่อที่นำท่านไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช่ของบริษัทซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนการใช้งาน