เรียน  ท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง  ฉลากรูปแบบใหม่บนกล่องผลิตภัณฑ์ HP Original Toner

          เพื่อป้องกันมิให้ท่านตกเป็นเหยื่อของการจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์เลียนแบบ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์แท้ HP ที่ท่านอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากหมึกพิมพ์เลียนแบบ ทั้งนี้ ในฐานะที่ท่านคือคนสำคัญของทางบริษัทฯ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นกับบริษัทของท่าน


HP Original Toner จึงได้ออกฉลากใหม่ Tamper Evident Label โดยจะติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์โทนเนอร์ของ HP แต่ละด้านนั้นถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องท่านจากหมึกพิมพ์เลียนแบบหากท่านพบ 3 สิ่งผิดปกติบนตัวฉลากแสดงว่าหมึกพิมพ์นั้นอาจจะผ่านการเปิดบรรจุภัณฑ์มาแล้ว

 • ลายเส้นของลวดลายบนฉลากไม่เท่ากัน
 • ฉลากเปลี่ยนสีไปจากจากเดิมเป็นฉลากใส
 • ตัวหนังสือด้านล่างจะเปลี่ยนไป จะแสดงคำว่า ‘SEAL IS VOID’ ขึ้นมาแทน

ฉลากรูปแบบใหม่นี้จะใช้กับหมึกพิมพ์เพียง 4 รุ่น ดังต่อไปนี้


Country SKUs with Tamper Evident Labels Product Name with Tamper Evident Labels
Thailand Q2612A
CE285A
CE278A
CE505A
  HP 12A Black LaserJet Toner Cartridge
  HP 85A Black LaserJet Toner Cartridge
  HP 78A Black LaserJet Toner Cartridge
  HP 05A Black LaserJet Toner Cartridge

ท่านสามารถตรวจสอบหมึกพิมพ์แท้ทุกรุ่นจาก HP อย่างง่ายๆ ได้ 5 วิธี ดังนี้

 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นหมึกพิมพ์แท้หรือไม่โดยใช้สมาร์ทโฟน
 2. ตรวจสอบสติกเกอร์รับประกัน (Security Seal) ที่ติดบนกล่อง
 3. ตรวจสอบ Serial Number ที่ปรากฏอยู่บนสติกเกอร์รับประกันผ่านเว็บไซต์
 4. ตรวจสอบฉลากใหม่ล่าสุด ร่องรอยการถูกแกะ Tamper Evident Label จะแสดงให้เห็นร่องรอยการแกะ หรือรอยต่อที่ไม่เสมอกันอย่างเห็นได้ชัด
 5.           หาก Tamper Evident Label โดนน้ำหรือของเหลว ตัวหนังสือบนฉลากจะหายไปและแสดงคำว่า “seal is void” หรือความร้อนเป็นเวลานาน จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู ขณะที่หากโดนความร้อนฉลากใสจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบหมึกพิมพ์เลียนแบบได้ที่ www.hp.com/apac/acf

 6. โลโก้ HP บนแถบสีฟ้าต้องแสดงดังต่อไปนี้
  • “OK” และ “√” ขยับ สลับไปมาในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเอียงกล่องไปด้านหน้าและด้านหลัง
  • “OK” และ “√” ขยับไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเอียงกล่องไปด้านซ้ายและขวา

หมายเหตุ ตำแหน่งการติด Tamper Evident Label ทำการติด 2 ตำแหน่ง ต่อ 1 SKU ได้แก่รุ่น CE505A, CE285A, Q2612A

Q2612A (2 TELs)
CE285A (2 TELs)
CE505A (2 TELs)


Tamper Evident Label ทำการติด 3 ตำแหน่ง ต่อ 1 SKU

CE278A (3 TELs)ทั้งนี้ในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนเป็น Temper Evident Label ท่านอาจจะพบฉลาก ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของบริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อทราบกรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดจดหมายในรูปแบบ PDF